DAM

Deze helpteksten en stappenplannen zijn bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud die gebruik maken van het collectiebeheersysteem Memorix Maior.

Wat is het DAM?
Samenvatting: In het DAM beheer je alle bestanden die je naar Memorix Maior hebt geüpload. De geüploade bestanden kunnen worden onderverdeeld in mappen. ...
Do, 3 Nov, 2022 om 9:02 AM
Uploaden van bestanden
Samenvatting: Het uploaden van bestanden naar het DAM kan op verschillende manieren. Vanuit het DAM kun je records aanmaken voor deze bestanden. Indiv...
Do, 3 Nov, 2022 om 9:09 AM
Mappen aanmaken
Samenvatting: Het is mogelijk om mappen en submappen aan te maken in het DAM. Mappen kun je hernoemen, verplaatsen en verwijderen. Hoe maak ik (sub)ma...
Do, 3 Nov, 2022 om 9:28 AM
Koppelen van bestanden aan records
Samenvatting: •    In records leg je informatie vast over het gekoppelde bestand. •    Records zijn gekoppeld aan een bestand in het DAM. Bestanden in h...
Wo, 7 Jun, 2023 om 9:02 PM
Automatische tekstextractie bij PDF's
Samenvatting: Voor sommige PDF's die worden geüpload in het DAM is het mogelijk om de tekst uit de PDF te extraheren en doorzoekbaar te maken bij de p...
Do, 3 Nov, 2022 om 11:46 AM
Bestanden vervangen met nieuwe versies
Samenvatting: Een verkeerd bestand, bijvoorbeeld een gedraaide foto, kan niet binnen Memorix Maior worden aangepast. Om een bestand te wijzigen moet je h...
Do, 3 Nov, 2022 om 11:47 AM
Bestanden verwijderen
Samenvatting In zowel DAM als Collectiebeheer is het mogelijk om bestanden of records te verwijderen.  Bestanden of mappen in het DAM worden eerst naar d...
Vr, 28 Okt, 2022 om 10:48 AM
De prullenbak van het DAM
Samenvatting: Bestanden of mappen in het DAM worden eerst naar de prullenbak verplaatst en kunnen daarna definitief worden verwijderd. De prullenbak va...
Wo, 16 Aug, 2023 om 10:33 AM
Inzoombare bestanden maken
Samenvatting: Van elke afbeelding die naar Memorix Maior wordt geüpload wordt automatisch een afgeleid inzoombaar bestand gemaakt. In sommige gevallen g...
Do, 3 Nov, 2022 om 3:53 PM
Downloaden van bestanden
Samenvatting: Het downloaden van individuele bestanden uit het DAM kan via de download-knop. De webdisk-functionaliteit om meerdere bestanden tegelijkert...
Di, 11 Okt, 2022 om 12:16 PM