Samenvatting:

  • Een verkeerd bestand, bijvoorbeeld een gedraaide foto, kan niet binnen Memorix Maior worden aangepast.
  • Om een bestand te wijzigen moet je het downloaden, aanpassen en opnieuw uploaden.

Een verkeerd bestand vervangen voor een nieuwe versie

Wanneer een bestand verkeerd in Memorix Maior staat, bijvoorbeeld bij gedraaide foto’s, is dit niet binnen Memorix Maior op te lossen. Wanneer je dit bestand in detail bekijkt in Collectiebeheer of DAM kun je het bestand wel draaien, maar dan worden deze wijzingen vervolgens niet doorgevoerd in de presentatie. Om het bestand te wijzigen moet je het downloaden, aanpassen en opnieuw uploaden. In de onderstaande helptekst wordt dit stap voor stap uitgelegd.