Samenvatting

 • Een migratie is het converteren van bestaande collectiegegevens naar Memorix Maior.
 • Om een migratietraject te kunnen starten, ben je of wordt je deelnemer van Brabant Cloud.
 • Informatie over een migratietraject kun je aanvragen via de Helpdesk
 • Een migratietraject duurt circa één tot drie maanden
 • De kosten zijn afhankelijk het type mediabestanden en metadata.

Wat is een migratie?

Als je Memorix Maior in gebruik wilt nemen, gaan we samen aan de slag om jouw bestaande collectiegegevens zo goed mogelijk te converteren naar Memorix Maior. Dit noemen we een migratie. Een migratie valt uiteen in drie onderdelen:

 • Het uploaden van de mediabestanden (foto's, scans van bidprentjes, video's of geluidsopnames) in het Digital Asset Management (DAM) van Memorix Maior.
 • Bestaande metadata uit eerder gebruikte databases naar Memorix Maior converteren.
 • Het koppelen van deze mediabestanden aan de metadata.


Wat heb ik nodig om een migratietraject te starten? 

 • Je bent of wordt deelnemer van Brabant Cloud. De verkenning van de migratie(mogelijkheden) kan wel eerder plaatsvinden. 
 • Je kunt je bestaande metadata exporteren naar CSV-bestand, een XML-bestand of een XLSX-bestand, zodat Team Brabant Cloud een analyse van je data kan maken om deze met jou te bespreken.


Wat moet ik doen om een migratietraject te starten?

Mocht je interesse hebben in een migratietraject, kun je contact opnemen met de Helpdesk en dan zullen we samen kijken wat een migratie voor jou betekent, welke mogelijkheden er zijn en welke vervolgstappen gezet moeten worden. 


Uit welke stappen bestaat een migratietraject?

 • Het analyseren van de wensen en de mogelijkheden van de instelling door Team Brabant Cloud. 
 • Het vastleggen van de afspraken in een fieldmapping door Team Brabant Cloud en het eventueel opschonen van de data door de instelling. 
 • De overdracht van de data aan Team Brabant Cloud en de uitvoer van de migratie door Team Brabant Cloud. 
 • De controle van de migratie door de instelling. 

Gedetailleerde informatie over deze vervolgstappen vind je in onderstaande helptekst. Ook tijdens het traject ligt Team Brabant Cloud alle stappen en afspraken toe. 


Hoe lang duurt een migratietraject?

We voeren de migratie zo snel mogelijk uit. Afhankelijk van de complexiteit van de metadata duurt een migratietraject circa één tot drie maanden.


Wat kost een migratietraject?

Als we de data hebben geanalyseerd en maken we een uren- en kosteninschatting voor de migratie. Deze inschatting is afhankelijk van het type mediabestanden en metadata en zullen we na de analyse kenbaar maken en bespreken.