Samenvatting

  • Het exporteren is het maken van een bestand met jouw collectiegegevens
  • Hiermee kun je via Brabant Cloud jouw gegevens online publiceren of overstappen naar Memorix Maior.
  • Lever bij voorkeur een XML-bestand (grouped) aan bij Team Brabant Cloud. 
  • Welke velden je exporteert, is afhankelijk van je doel

Wat is exporteren? 

Het kan zijn dat je al jouw collectiegegevens uit Adlib wil toesturen naar Team Brabant Cloud. In dat geval lever je een bestand met je Adlib-database aan. Zo’n bestand heet een export en het maken van dit bestand noemen we exporteren: je exporteert jouw collectiegegevens uit Adlib.


Waarom exporteren uit Adlib?

Met Brabant Cloud kan je de collectie van jouw instelling op een betaalbare en toekomstbestendige manier opslaan en online toegankelijk maken voor een breed publiek. Het is mogelijk om daarbij Adlib als registratieprogramma te behouden en periodiek een export met je Adlib-database aan te leveren om ze online te publiceren. Ook is het mogelijk om via Brabant Cloud de overstap van Adlib naar Memorix Maior als collectieregistratieprogramma te maken, in dat geval lever je eenmalig een export met je Adlib-database aan.


Welk bestandstype moet ik exporteren? 

Adlib kan o.a. een XML-bestand en een CSV-bestand exporteren. De inhoud van de bestanden is hetzelfde, het bestandstype zegt alleen iets over de manier waarop de informatie is gestructureerd. Voor de verwerking van jouw gegevens in Brabant Cloud werkt de hiërarchische indeling van een XML het meest optimaal. Lever daarom bij voorkeur XML-bestand (grouped) aan. Indien dit niet mogelijk is, lever je een XML- bestand (unstructured) aan.


Maak je een export ten behoeve van een migratietraject, kan het zijn dat je gevraagd wordt om naast een XML- ook een CSV-bestand aan te leveren voor de juiste verwerking van jouw gegevens in Memorix Maior. 


Welke velden moet ik exporteren? 

Welke velden je exporteert, is afhankelijk van je doeleinden.

  • Maak je een (periodieke) export om jouw collectie aan te leveren voor publicatie via Brabant Cloud, exporteer dan alleen de velden die je online wilt publiceren (dit zijn bijvoorbeeld niet de privacygevoelige velden). 
  • Maak je een export ten behoeve van een migratietraject, exporteer dan alle velden bij een record. 


Hoe maak ik een export uit Adlib? 

Hoe je een export maakt uit Adlib wordt stap voor stap uitgelegd in onderstaande helptekst en screencast. Er zijn meerdere versies van Adlib in omloop en daardoor bestaan er verschillen bij het maken van een export. In onderstaand helptsekst is uitgegaan van versie 4.2 van Adlib. Als jij een andere versie van Adlib gebruikt en je hebt hier vragen over, mail dan naar Helpdesk.