Samenvatting

  • Importeren is het geautomatiseerd toevoegen van meerdere records aan een systeem.
  • Memorix Maior biedt een importtool waarmee je zelfstandig kunt importeren
  • Het CSV- of XML-bestand moet aan bepaalde voorwaarden en standaardschrijfwijzen voldoen.
  • Je kunt de importtool oefenen in de trainingsomgeving van Memorix Maior. 

Wat is importeren en wat is de importtool? 

In Memorix Maior kun je een CSV- of XML-bestand met metadata toevoegen. Daarmee maak je in enkele handelingen geautomatiseerd grote aantallen records tegelijkertijd aan. We noemen dit het importeren van metadata. Memorix Maior biedt elke deelnemer de mogelijkheid om zelfstandig metadata te importeren, hiervoor maak je gebruik van de importtool in Memorix Maior. 


Waar vind ik de importtool? 

In collectiebeheer vind je onder het tabblad invoerbeheer het subtabblad import. Via de knop Toevoegen import kun je een nieuwe importactie starten. Ook zie je hier een overzicht van eventueel bestaande importacties. 


Hoe gebruik ik de importtool? 

Als je een CSV- of XML-bestand hebt gemaakt, kun je de importactie starten. Dit proces bestaat uit twee onderdelen:

  • Je maakt een nieuwe importactie aan, waarin je precies gaat instellen hoe je records toegevoegd moeten worden aan Memorix Maior. 
  • Na het aanmaken, laat je de importactie uitvoeren

Beide onderdelen worden stap voor stap uitgelegd in de onderstaande helptekst. 


Waar moet ik op letten bij het gebruiken van de importtool? 

  • De metadata in het CSV- of XML-bestand moet bij een importactie aan bepaalde voorwaarden en standaardschrijfwijzen voldoen. In de onderstaande schrijfwijzer staat dit beschreven en wat dit betekent voor de importactie.
  • Via een importactie kun je records alleen toevoegen, niet verwijderen. 


Hoe kan ik oefenen met de importtool? 

Je kunt de importactie eerst uitproberen in de trainingsomgeving van Memorix Maior, voordat je definitief records toevoegt in de live-omgeving. Op deze manier kun je onvoorziene fouten eruit halen, zonder dat dit van invloed is op de records in je database. Het stappenplan in onderstaande helptekst is zowel van toepassing voor de trainingsomgeving als voor de live-omgeving.