Samenvatting

  • Memorix Maior biedt met de entiteit Audio de mogelijkheid dialectfragmenten te ontsluiten. 
  • Het horen van dialect is misschien nog wel belangrijker dan het te lezen. 
  • Door dialectfragmenten goed te metadateren krijg je een beter inzicht in de Brabantse dialecten.

Vastleggen van dialect.

In Brabant hebben we veel verschillende dialecten. Omdat deze overal verschillen en ook door de tijd heen veranderen is het belangrijk om ook deze informatie vast te leggen. Omdat dialect vooral gaat om het gesproken woord, leent de entiteit Audio in Memorix Maior zich perfect om dialectopnames vast te leggen. 

In het audiofragment leg je het gesproken dialect vast. In het record leg je  de metadata vast, maar kun je ook het geschreven dialect vastleggen. Het is daarbij belangrijk om dezelfde indeling te hanteren. Gebruik hiervoor de helpteksten voor het vastleggen van dialectdata.