Samenvatting

  • De rollen Beheerder en Registrator zijn de standaardrollen. 
  • Een beheerder kan zelf nieuwe rollen aanmaken

Wat doet een rol?

De rol van een gebruiker bepaalt welke rechten de gebruiker heeft in Memorix Maior. De rechten die worden toegekend aan een rol geven aan tot welke onderdelen je toegang hebt en welke handelingen je mag uitvoeren. Zo heeft een gebruiker met de beheerdersrol meer dan een registrator. 


De rollen Beheerder en Registrator. 

De rollen Beheerder en Registrator zijn de standaardrollen. Registrator is daarbij voor reguliere gebruikers. De beheerder heeft meer rechten en coördineert het werken in Memorix Maior. Beheerder
Registrator
Gebruikersbeheervx
Gebruikers aanmaken en wijzigen
vx
Rollen aanmaken en wijzigenvx
Rechten toekennen en intrekkenvx
Eigen profiel bewerkenvv
DAMvv
Mappen aanmaken, bewerken en naar de prullenbak verplaatsenvv
Bestanden uploaden en downloaden
vv
Mappenstructuren uploaden
vx
Bestanden uit de prullenbak herstellen of definitief verwijderen
vx
Collectiebeheervv
Toegang tot alle entiteitenvv
Records aanmaken en bewerken
vv
Records in bulk bewerkenvx
Gegevens exporterenvx
Trainingsomgeving aanmakenvx


Nieuwe rollen aanmaken. 

De beheerder kan ook zelf nieuwe rollen aanmaken. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om een bepaalde rol slechts toegang te geven tot één of enkele entiteiten of geen bewerkingsrechten toe te kennen en zo een alleen-lezen rol te maken.