Samenvatting:

  • Termen zijn gestructureerde, gecontroleerde beschrijvingen van dingen, zoals personen of plaatsen of kloosters, die een begrip of entiteit uniek identificeren en de betekenis ervan duidelijk maken.
  • Elke term heeft een identificatiecode om de term te kunnen onderscheiden van andere termen. 

Wat zijn termenlijsten?

Er is weinig samenhang in de Brabantse erfgoedinformatie: het is versnipperd en beperkt verbonden. Dit maakt het moeilijk te vinden. De oplossing hiervoor is door erfgoedinformatie te voorzien van termen: gestructureerde, gecontroleerde beschrijvingen van dingen, zoals personen of plaatsen of kloosters, die een begrip of entiteit uniek identificeren en de betekenis ervan duidelijk maken. Aan de hand van termen kun je collecties met elkaar verbinden.


Naast informatie waarmee we de term kunnen duiden krijgt een term ook altijd een identificatiecode. De identificatiecode geldt om de term te kunnen onderscheiden van andere termen die misschien wel veel overeenkomsten hebben. Met een identificatiecode kunnen termen ook door machines gebruikt worden.


Het gebruik van termenlijsten in Memorix Maior

Wanneer je een term verbindt aan een record in je collectieregistratiesysteem, wordt de informatie die bij de term is vastgelegd ook direct gekoppeld aan het record. Hierdoor voorkom je dat je deze informatie bij elk afzonderlijk object opnieuw vast moet leggen. Wanneer je je collectie koppelt aan termen kun je deze dus gestructureerd en betekenisvol beschrijven en verrijken.


Voorbeelden van bekende termenlijsten

Termen vind je in termenlijsten en terminologiebronnen. Elke termenlijst heeft zijn eigen aandachtsgebied. Zo heeft het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) een termenlijst ontwikkeld met termen betreffende de Tweede Wereldoorlog. De AAT (Arts en Architecture Thesaurus) een termenlijst met termen over kunst en architectuur. En Geonames is een termenlijst over geografische plaatsnamen.