Samenvatting

  • De Trainingsomgeving is een kopie van jouw database. 
  • Veilig oefenen met je eigen data. 
  • Voor toegang tot de Trainingsomgeving kun je gebruik maken van een trainingsaccount. 

Een kopie van je database.

In het Collectiebeheer kun je onder het tabblad Invoerbeheer een Trainingsomgeving aanmaken. Een Trainingsomgeving is een kopie van je eigenlijke database. Het gaat hier om een momentopname. Wanneer je je echte database aanpast, blijft je Trainingsomgeving hetzelfde. Het gaat hier dus om een losstaande kopie, die wel de data van je eigen instelling bevat. Zo kun je dus zorgeloos oefenen met je eigen data. 


Inloggen in een Trainingsomgeving.

De Trainingsomgeving heeft een eigen url: www.training.memorix.nl. Hier kun je inloggen met je eigen gebruikersnaam, als deze op het moment dat de Trainingsomgeving werd aangemaakt al bestond. 

Anders kun je gebruik maken van een trainingsaccount. Met een trainingsaccount kun je enkel inloggen in de Trainingsomgeving en niet in de echte database. Zo kun je nieuwe vrijwilligers laten oefenen met echte data, zonder risico voor je database. Een trainingsaccount bestaat uit een vaste gebruikersnaam en een wachtwoord met een prefix die uniek is voor je Trainingsomgeving. De prefix geef je aan bij het aanmaken van je Trainingsomgeving. 


GebruikersnaamWachtwoordRol

trainbeheer01 t/m trainbeheer15

Prefix + trainbeheer01 t/m trainbeheer15

Beheer
Heeft alle rechten en kan in alle modules. Te vergelijken met de administrator.

traininvoerbeheer01 t/m traininvoerbeheer15

Prefix + traininvoerbeheer01 t/m traininvoerbeheer15

Invoerbeheer
Kan alle handelingen uitvoeren binnen Collectiebeheer.

traininvoer01 t/m traininvoer15

Prefix + traininvoer01 t/m traininvoer15

Invoer
Alleen rechten om data in te voeren in Collectiebeheer. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het trainen van vrijwilligers.

De prefix voor de wachtwoorden kies je zelf wanneer u de trainingsomgeving aanmaakt/herstelt.


Veilig oefenen in je trainingsomgeving.

Een Trainingsomgeving kun je dus gebruiken om nieuwe gebruikers te laten wennen aan Memorix Maior, maar je kunt hem ook gebruiken om geavanceerde handelingen te oefenen die een grote impact op je collectie kunnen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in bulk of het importeren van databases. In een Trainingsomgeving kun je alle handelingen uitvoeren, behalve het uploaden van bestanden naar het DAM.


Trainingsomgeving vernieuwen.

Wanneer je je Trainingsomgeving wil updaten of een handeling is misgegaan en je wil het opnieuw proberen kun je een nieuwe Trainingsomgeving aanmaken. Deze overschrijft de bestaande kopie en vervangt deze met een nieuwe kopie van je originele database. Je raakt dus alle wijzigingen in de Trainingsomgeving kwijt. 

Onthoud dat de Trainingsomgeving alleen is om te oefenen en niet om echte data op te slaan.