Samenvatting

  • AVG en Auteursrecht hebben invloed op welke objecten je wel of niet mag presenteren. 
  • Heeft iemand anders het auteursrecht, dan mag je een object of tekst misschien niet publiceren. 
  • Sla je informatie over een nog levende persoon op? Let er dan op dat je de AVG kunt schenden. 
  • Bedenk bij elk object goed of je het object online mag publiceren. 

Wat is het Auteursrecht?

Onder het auteursrecht wordt beslist dat alle rechten op een werk bij de maker of auteur liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor boeken, foto's, tekeningen en objecten. In beginsel heeft alleen de maker het recht om een werk te reproduceren of openbaar te maken. Er zijn echter ook situaties waar  wel door anderen openbaar gemaakt mogen worden.

  • Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de auteur.
  • De maker kan schriftelijk geheel of gedeeltelijk afstand doen van het auteursrecht.

Daarnaast kun je ook afspraken maken met de auteur van een werk over het mogen gebruiken van een bepaalde werken. 


Wat is de AVG? 

De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens. Afbeeldingen, teksten of objecten waarin bijzondere persoonskenmerken gekoppeld kunnen worden aan een nog levend persoon mogen daardoor niet meer zomaar openbaar gemaakt worden. Dit mag enkel nog met toestemming van de betreffende persoon. 

Dit heeft niet alleen betrekking op collectie-items, maar ook op de eigen ledenadministratie


Onze collega's van Erfgoed Gelderland en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben handige documentatie over het onderwerp ontwikkeld.